Madrasah Diniyah Awwaliyah As’adiyah 2
1957968_671258999582522_1880010727_n
soon