Mencari Wanita Sholehah

Wanita sholehah tak pernah tergiur oleh gemerlapnya perhiasan dunia. Mengapa? Sebab mereka sendiri adalah sebaik-baik perhiasan dunia itu. Wanita adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhaanahu wata’ala yang mulia. Wanita memiliki kedudukan yang sangat agung dalam islam. Islam sangat menjaga harkat, martabat seorang wanita. Wanita yang mulia dalam islam adalah wanita muslimah yang sholihah. Wanita …

Mencari Wanita Sholehah Selengkapnya »