Jumlah Santri dan Tenaga Pendidik Satuan Pendidikan Pondok Pesantren As’adiyah Tahun 2021
 

No. Nama Lembaga
Jumlah Santri Jumlah Pembina
1 Taman Kanak Kanak/RA 1 116 9
2 Taman Kanak Kanak/RA 2 96 11
3 Madrasah Ibtidaiyah As’adiyah 3 421 18
4 Sekolah Dasar As’adiyah 1 227 14
5 Sekolah Dasar As’adiyah 2 185 14
6 Madrasah Tsanawiyah As’adiyah Putra 1 603 45
7 Madrasah Tsanawiyah As’adiyah Putra 2 781 48
8 Madrasah Tsanawiyah As’adiyah Putri  1 665 45
9 Madrasah Tsanawiyah As’adiyah Putri 2 289 41
10 Madrasah  Aliyah As’adiyah Putri Sengkang 733 65
11 Madrasah  Aliyah  As’adiyah Putra Macanang 168 36
12 Pend. Diniyah Formal Ulya As’adiyah Putra 131 32
13 Pend. Diniyah Formal Ulya As’adiyah Putri 129 27
14 IAI As’adiyah 815 93
15 Program Pascasarjana IAI As’adiyah 116 15
16 Ma’had Aly As’adiyah 343 33
17 Tahfidz Qur’an Mesjid Jami 220 15
18 Tahfidz Qur’an Pattirosompe 97 10
19 Tahfidz Qur’an Lompo Tempe 116 11
JUMLAH 6331 606

Cabang Pondok Pesantren

No Nama Lembaga Tingkatan Jumlah

Cabang

Jumlah

Santri

Jumlah

Pembina

1 Madrasah Aliyah Aliyah 32 1982 309
2 Madrasah Tsanawiyah 78 9876 676
3 Madrasah Ibtidaiyah 363 8741 309
4 Sekolah Dasar As’adiyah 45 538 127
5 TK As’adiyah 44 876 254
6 SMP IT As’adiyah 7 936 543
7 SMA IT As’adiyah 4 365 349