Allah Swt menciptakan kita, ummat manusia diatas muka bumi ini sebagai khalifah, yaitu manusia yang diberikan tanggungjawab atas segala sesuatu yang kita nikmati didalam kehidupan ini. Kita bertanggungjawab untuk...
Continue Reading