NU atau Nahdlatul Ulama yang mengusung nilai-nilai Aswaja dikenal sebagai organisasi masyarakat Islam berwatak kebangsaan. Watak kebangsaan tersebut sesungguhnya telah melekat pada sejarah dan jati dirinya. Ciri khas NU...
Continue Reading