Opini

Moderasi Islam: Mengembalikan Citra Islam Rahmat

Oleh: Saddam Husain Amin, S.Pd.I., M.A. Sikap tatthurruf (ekstrem) atau berlebihan dalam agama dapat dilaihat sevara nayata pada sikpa kelompo khawarij. Khawarij menandai terbentuknya fenomena takhirisme dalam Islam yaitu perumusan suatu doktrin pengafiran yang mereka percayai berasal dari ajaran Alquran. Suatu doktrin yang menyebabkan seorang muslim dapat dianggap kafir bahkan lebih dari itu darahnya halal …

Moderasi Islam: Mengembalikan Citra Islam Rahmat Selengkapnya »

Praktik Wasathiyah Akidah Anre Gurutta H. Muhammad As’ad

        Dalam pembahasan mengenai kalam (akidah), Anre Gurutta KH. Muh. As,ad menitik beratkan pembahasan pada dua masalah pokok.  Yaitu masalah iman (keyakinan) dan islam. Iman yang dimaksudkan adalah mengikrarkan dua kalimat syahadah  dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengaplikasikan dengan bentuk pengamalan nyata.      Sebelum membahas kedua masalah itu, ia terlebih …

Praktik Wasathiyah Akidah Anre Gurutta H. Muhammad As’ad Selengkapnya »

Apa Yang Tergerak Dalam Hati Akan Tercermin Pada Akal

Alitutuiwi angoloanna  atimmu, aja’ muammanasaiyangngi rija’e padammu rupatau, nasaba matentui iko matti’ nareweki ja’na. Apa’ riturungengngi ritu gau’ madecengnge riati maja’e nade’sa nariturungeng ati madecengnge rigau maja’e. Aga naiya tau maja’kalawing atie lettu’ rimonri ja’na Terjemahannya : Jagalah arah hatimu; jangan menghajatkan nan buruk sesamamu manusia, sebab pasti engkau kelak akan menerima kembali akibatnya, karena …

Apa Yang Tergerak Dalam Hati Akan Tercermin Pada Akal Selengkapnya »